Smila-hoivapalvelu

Uuden ajan hoivapalvelu

Smila-hoivapalvelu yhdistää itsenäisesti kotona tai hoivakodissa asuvat asiakkaat hoivayksikköön ja mahdollistaa asiakkaalle turvallisen arjen kotona, mahdollisimman pitkään.

Keskiössä hyvä elämä kotona ja hoivakodeissa

Kotiin tai hoivayksikköön vietävä, helppokäyttöinen Smila varmistaa turvallisen, ajantasaisen ja vaikuttavan lääkehoidon sekä mahdollistaa itsenäisen arjen kotona. Palvelun innovatiiviset, älykkäät vuorovaikutusmahdollisuudet turvaavat asiakkaan arkea tuoden hoivayksikön ja tukiverkoston lähelle ja parantavat samalla ennaltaehkäisevän hoidon mahdollisuuksia.

Vain otettu lääke auttaa. Valmiiksi jaetut lääkkeet ja lääkkeiden otosta muistuttava Smila-hoivapalvelu yhdessä kasvattavat lääkityksen toteutumisprosenttia merkittävästi, jopa lähes sataan prosenttiin asti. Sillä on todella suuri merkitys määrätyn hoidon onnistumisessa ja hyvien hoitotulosten saavuttamisessa.

Kai Kaasalainen, toimitusjohtaja, Tamro Oyj

Tarvitsemme uusia vaikuttavia hoivainnovaatiota

Samalla kun tarve kustannustehokkaasti tuotetuille, vaikuttaville sosiaali- ja terveyspalveluille kasvaa, on sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaistava jo lähitulevaisuudessa, kuinka hoitohenkilökunta saadaan riittämään ja kohdentumaan mahdollisimman hyvin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön ja kotihoidon asiakkaan yhdistävä uudenlainen hoivapalvelu tarjoaa ratkaisuja siihen, kuinka suomalaisten laadukas kotihoito järjestetään tulevaisuudessa.

  • Turvallinen ja oikea-aikainen lääkityksen toteutuminen varmistetaan.
  • Toimintakykyä, vireyttä sekä itsenäistä elämää tuetaan yksilöllisesti.
  • Asiakkaan vointia seurataan etämonitoroinnin avulla.
  • Läheiset saavat Smilan avulla enemmän ja kokonaisvaltaisempaa tietoa asiakkaan voinnista, mikä vähentää heidän huoltaan.
  • Hoitajan on mahdollista pitää monipuolisemmin yhteyttä asiakkaaseen.

- Lääkitysturvallisuus paranee, kun mahdolliset manuaalisessa jakelussa tapahtuvat virheet vältetään.

- Palvelu tuo joustavuutta hoitajan työn suunnitteluun, esim. auttaa tasaamaan aamu- ja iltaruuhkaa.

- Parempi ja ajantasainen seuranta mahdollistuu etämonitoroinnin avulla.

- Hoitohenkilöstöllä ja hoitavalla lääkärillä on tarjolla enemmän tietoa asiakkaan voinnin arviointiin.

- Hoitajalla on enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen, keskusteluun ja hoivaan.

- Ennaltaehkäisee kustannusten nousua niin hoivaresurssien kuin asiakkaan hoivapolun paremmalla ennakoinnilla ja suunnittelulla.

- Helpottaa hoivaresurssien tarpeen ja hankintastrategioiden ennakointia.

- Auttaa asiakkaan lääkehoidon vaikuttavuuden mittaamisessa.

Turvataan hoivaa yhdessä. Ota yhteyttä!