Tamron vihreitä kuljetuslaatikoita pinotaan kuljetuslavalle.

Tilaukset, toimitukset ja saatavuus

Olemme Suomen johtava lääkkeiden sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden jakelija. Huolehdimme siitä, että apteekit saavat tarvitsemansa lääkkeet nopeasti ja luotettavasti sekä toimitamme apteekeille kuluttajien arvostamia terveys- ja hyvinvointituotteita.

Huolehdimme myös lääkkeiden hätätoimituksista apteekkeihin sekä erityislupavalmisteiden, raaka-aineiden, pakkaustarvikkeiden ja kilotavaroiden maahantuonnista.

Palvelut

Tuotteiden saatavuus, toimitusten virheettömyys ja oikea-aikaisuus, lääkejakelun korkea laatu sekä asiakastyytyväisyys ovat laatujärjestelmämme avainmittareita, joita seuraamme jatkuvasti toimintamme kehittämiseksi.

Maahantuomme erityisluvallisia lääkevalmisteita ja jakelemme niitä apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin.

Asiantuntijamme etsivät asiakkaiden tarpeiden mukaisia valmisteita laajasta kansainvälisestä toimittajaverkostosta Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Erityislupavalmisteita toimitetaan jopa yksittäisten potilaiden lääkehoitoa varten tapauksissa, joissa hoitoon ei ole käytettävissä myyntiluvallista lääkevalmistetta.

Varmistamme toimittajien luotettavuuden tekemällä säännöllisiä laatuarviointeja sekä toimittajien tiloissa että kirjallisesti. Erityislupavalmisteiden maahantuontikuljetusten korkea laatu varmistetaan seuraamalla lämpötiloja koko kuljetusketjun ajan ja käyttämällä maahantuontikuljetuksiin vain luotettavia logistiikkayrityksiä.

Fimea, erityisluvat

Fimea, erityisluvan hakeminen

Maahantuomme ja jakelemme raaka-aineita ja pakkaustarvikkeita apteekkien ja sairaala-apteekkien lääkevalmistusta varten sekä tarjoamme näihin liittyvää asiantuntijapalvelua. Ei-lääkkeellisiä raaka-aineita ja pakkaustarvikkeita toimitamme laajasti myös muille asiakasryhmille.

Lääkeraaka-aineita tilataan vain luotettaviksi arvioiduilta toimittajilta. Jokainen maahantuotu raaka-aine-erä uudelleen etiketöidään Tamron lääketehtaassa, jolloin jokaiseen etiketöitävään pakkaukseen lisätään myös eräkohtainen analyysitodistus. Lääkeraaka-aineet hyväksytään myyntiin Tamron toimesta huolellisen laadunvarmistusprosessin jälkeen.

Maahantuomme ja jakelemme lääkkeellisiä raaka-aineita, apuaineita, happoja ja emäksiä, elintarvikkeiksi luokiteltavia aineita sekä rohdoksia. Kaikista raaka-aineista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Pakkaustarvikevalikoima koostuu mm. lääkepulloista, tölkeistä, voideputkista sekä lääkevalmistustarvikkeista kuten kapselintäyttölaitteista. Asiakkaan tarpeen mukaan voidaan myös tilata valikoimien ulkopuolisia raaka-aineita ja pakkaustarvikkeita laajasta toimittajaverkostosta.​​​

Analyysitodistukset

Käyttöturvallisuustiedotteet

Raaka-aineluettelo

Lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun erikoistunut Pharmac Finland Oy on Itäkeskuksen apteekin annosjakeluyksikkö, joka tarjoaa palveluaan sopimusvalmistuksena kaikille Suomen apteekeille. Apteekkien kautta annosjakelupalvelu on puolestaan kuluttajien, kotihoidon ja hoivakotien käytettävissä. Lue lisää

Asiakaspalvelumme on sinua varten

Tamron asiakaspalvelun työntekijä.

Asiakaspalvelussamme työskentelee 23 palveluneuvojaa

  • Palvelemme asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse
  • Perustamme tuotteet ja ylläpidämme tuotetietoja
  • Perustamme asiakkaat ja ylläpidämme asiakastietoja
  • Päivitämme järjestelmään sopimus- ja kampanjahintoja
  • Luomme ja ylläpidämme verkkopalvelun käyttöoikeuksia

Hätätoimitukset

Tamron vihreitä keräilylaatikoita kuljetinhihnalla.
Hätätoimituksemme auttavat potilaita mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Puh. 040 518 0441
Päivystys 24 h